Tiếng Việt |  English  |   |  Đăng Nhập  
DANH MỤC
sản phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên
Dùng cho heo thịt từ 30kg ~ xuất chuồng

Thức ăn hỗn hợp dạng viên
Dùng cho heo nái hậu bị, mang thai

Thức ăn hỗn hợp dạng viên
Dùng cho heo nái nuôi con, tiết sữa

Thức ăn đậm đặc dạng bột
Dùng cho heo thịt từ tập ăn ~ xuất chuồng

Thức ăn hỗn hợp dạng viên
Dùng cho vịt từ 1~21 ngày tuổi

thư viện ảnh
 
DH Dang bo
Thông tin về tình hình dịch cúm gia cầm, LMLM và tai xanh ngày 04/8/2011

I. TÌNH HÌNH DỊCH

1. Dịch Cúm gia cầm

Trong ngày, có báo cáo phát sinh ổ dịch cúm gia cầm tại tỉnh Nghệ An, thông tin cụ thể như sau:

Nghệ An: Từ ngày 17/7 đến ngày 28/7/2011, dịch cúm gia cầm đã xảy ra ở 05 hộ gia đình thuộc 05 xã, thị trấn là: Thị trấn Quán Hành, các xã: Nghi Diên, Nghi Hoa, Nghi Thuận và Nghi Phương thuộc huyện Nghi Lộc. Tổng số gia cầm mắc bệnh là 1.494 con (gồm 32 con gà và 1.462 con vịt); trong đó số gia cầm bị chết và tiêu hủy là 2.526 con (gồm 32 con gà và 2.494 con vịt). Hiện tại, Chi cục Thú y cùng với chính quyền địa phương đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Hiện nay, cả nước còn 02 tỉnh là Phú Thọ và Nghệ An có ổ dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.

2. Dịch Lở mồm long móng (LMLM)

Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh từ các địa phương.

Hiện nay, cả nước không còn tỉnh nào có dịch LMLM.

3. Dịch Tai xanh trên lợn

Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh từ các địa phương

Hiện nay, cả nước không còn tỉnh nào có dịch tai xanh trên lợn.

II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH

Lãnh đạo Cục Thú y, các Cơ quan Thú y vùng đi chỉ đạo, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các địa phương./.

Theo cucthuy.gov.vn

Tin liên quan
Thư Viện ảnh
CHUYÊN MỤC
Thông tin cần biết
Hỗ trợ trực tuyến
Hoàng văn Long