Tiếng Việt |  English  |   |  Đăng Nhập  
DANH MỤC
sản phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên
Dùng cho heo thịt từ 30kg ~ xuất chuồng

Thức ăn hỗn hợp dạng viên
Dùng cho heo nái hậu bị, mang thai

Thức ăn hỗn hợp dạng viên
Dùng cho heo nái nuôi con, tiết sữa

Thức ăn đậm đặc dạng bột
Dùng cho heo thịt từ tập ăn ~ xuất chuồng

Thức ăn hỗn hợp dạng viên
Dùng cho vịt từ 1~21 ngày tuổi

thư viện ảnh
 
DH Dang bo
Thông tin về tình hình dịch cúm gia cầm, LMLM và tai xanh ngày 19/8/2011

I. TÌNH HÌNH DỊCH

1. Dịch Cúm gia cầm Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh từ các địa phương.

Hiện nay, cả nước còn tỉnh Nghệ An có ổ dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.

2. Dịch Lở mồm long móng (LMLM)

Quảng Ngãi: Từ ngày 10/8/2011 đến ngày 13/8/2011, dịch lở mồm long móng đã xảy ra ở 02 xã là Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh) và xã Bình Minh (huyện Bình Sơn) làm 16 con bò và 7 con lợn mắc bệnh; tiêu hủy là 15 con lợn. Hiện tại, Chi cục Thú y đã phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Hiện nay, cả nước còn tỉnh Quảng Ngãi có dịch LMLM chưa qua 21 ngày

3. Dịch Tai xanh trên lợn

Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh từ các địa phương

Hiện nay, cả nước không còn tỉnh nào có dịch tai xanh trên lợn.

II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH

Lãnh đạo Cục Thú y, các Cơ quan Thú y vùng đi chỉ đạo, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các địa phương./.

Theo Cucthuy.gov.vn

Tin liên quan
Thư Viện ảnh
CHUYÊN MỤC
Thông tin cần biết
Hỗ trợ trực tuyến
Hoàng văn Long