Tiếng Việt |  English  |   |  Đăng Nhập  
DANH MỤC
sản phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên
Dùng cho heo thịt từ 30kg ~ xuất chuồng

Thức ăn hỗn hợp dạng viên
Dùng cho heo nái hậu bị, mang thai

Thức ăn hỗn hợp dạng viên
Dùng cho heo nái nuôi con, tiết sữa

Thức ăn đậm đặc dạng bột
Dùng cho heo thịt từ tập ăn ~ xuất chuồng

Thức ăn hỗn hợp dạng viên
Dùng cho vịt từ 1~21 ngày tuổi

thư viện ảnh
 
DH Dang bo
Thông tin về tình hình dịch cúm gia cầm, LMLM và tai xanh ngày 30/8/2011

1. Dịch Cúm gia cầm

Quảng Trị: Từ ngày 20/8 đến ngày 26/8/2011, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra 02 ổ dịch cúm gia cầm tại các xã Hải Tân và Hải Ba thuộc huyện Hải Lăng. Tổng số gia cầm mắc bệnh và tiêu hủy là 5.202 con (5.003 con vịt và 199 con gà) trong tổng đàn 5.550 con (5.300 con vịt và 250 con gà). Hiện tại, Chi cục Thú y cùng với chính quyền địa phương đang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Hiện nay, cả nước còn 02 tỉnh Nghệ An và Quảng Trị có ổ dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.

2. Dịch Lở mồm long móng (LMLM)

Nghệ An: Từ ngày 05/8 đến ngày 16/8/2011, dịch lở mồm long móng đã xảy ra trên đàn gia súc của 14 hộ gia đình thuộc các xã Hưng Xuân, Hưng Lĩnh và Hưng Thông của huyện Hưng Nguyên. Số gia súc mắc bệnh là 16 con trâu, bò (12 con trâu và 04 con bê). Hiện tại, Chi cục Thú y cùng với chính quyền địa phương đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Hiện nay, cả nước còn 02 tỉnh Quảng Ngãi và Nghệ An có dịch LMLM chưa qua 21 ngày

3. Dịch Tai xanh trên lợn

Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh từ các địa phương

Hiện nay, cả nước không còn tỉnh nào có dịch tai xanh trên lợn.

Theo Cucthuy.gov.vn

Tin liên quan
Thư Viện ảnh
CHUYÊN MỤC
Thông tin cần biết
Hỗ trợ trực tuyến
Hoàng văn Long