Tiếng Việt |  English  |   |  Đăng Nhập  
DANH MỤC
sản phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên
Dùng cho heo thịt từ 30kg ~ xuất chuồng

Thức ăn hỗn hợp dạng viên
Dùng cho heo nái hậu bị, mang thai

Thức ăn hỗn hợp dạng viên
Dùng cho heo nái nuôi con, tiết sữa

Thức ăn đậm đặc dạng bột
Dùng cho heo thịt từ tập ăn ~ xuất chuồng

Thức ăn hỗn hợp dạng viên
Dùng cho vịt từ 1~21 ngày tuổi

thư viện ảnh
 
DH Dang bo
Thông tin về tình hình dịch cúm gia cầm, LMLM và tai xanh ngày 24/10/2011

I. TÌNH HÌNH DỊCH

1. Dịch Cúm gia cầm Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh từ các địa phương.

Hiện nay, cả nước còn tỉnh Quảng Ngãi có ổ dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.

2. Dịch Lở mồm long móng (LMLM)

Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh từ các địa phương.

Hiện nay, cả nước còn tỉnh Nghệ An có dịch LMLM chưa qua 21 ngày.

3. Dịch Tai xanh trên lợn

Long An: Ngày 23/10/2011, dịch tai xanh phát sinh thêm tại 18 hộ chăn nuôi lợn thuộc các huyện Châu Thành, Đức Hòa, Bến Lức và thành phố Tân An. Số lợn mới mắc là 359 con/tổng đàn 600 con; trong đó chết và tiêu hủy 209 con.

Hiện nay, cả nước còn 05 tỉnh là Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng Quảng Nam có ổ dịch lợn tai xanh chưa qua 21 ngày.

II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH

Lãnh đạo Cục Thú y, các Cơ quan Thú y vùng đi chỉ đạo, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các địa phương./.

Theo cucthuy.gov.vn

Tin liên quan
Thư Viện ảnh
CHUYÊN MỤC
Thông tin cần biết
Hỗ trợ trực tuyến
Hoàng văn Long