Tiếng Việt |  English  |   |  Đăng Nhập  
DANH MỤC
sản phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên
Dùng cho heo thịt từ 30kg ~ xuất chuồng

Thức ăn hỗn hợp dạng viên
Dùng cho heo nái hậu bị, mang thai

Thức ăn hỗn hợp dạng viên
Dùng cho heo nái nuôi con, tiết sữa

Thức ăn đậm đặc dạng bột
Dùng cho heo thịt từ tập ăn ~ xuất chuồng

Thức ăn hỗn hợp dạng viên
Dùng cho vịt từ 1~21 ngày tuổi

thư viện ảnh
 
DH Dang bo
Thông tin về tình hình dịch cúm gia cầm, LMLM và tai xanh ngày 21/02/2012

I. TÌNH HÌNH DỊCH

1. Dịch Cúm gia cầm

Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh từ các địa phương.

Hiện nay, các tỉnh Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Trị, Hà Nam, Hải Dương, Thái Nguyên và Bắc Ninh có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.

2. Dịch Lở mồm long móng (LMLM)

Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh từ các địa phương.

Hiện nay, cả nước còn tỉnh Thái Bình có dịch LMLM.

3. Dịch Tai xanh trên lợn

Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh từ các địa phương.

Hiện nay, cả nước không còn tỉnh nào có dịch tai xanh.

II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH

- Ngày 23/02/2012, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, UBND, Sở Nông nghiệp và PTNT và Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc TW về việc tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm.

- Các đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm tại các tỉnh, thành phố.

- Lãnh đạo Cục Thú y, các Cơ quan Thú y vùng đi chỉ đạo, hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại các địa phương./.

Tin liên quan
Thư Viện ảnh
CHUYÊN MỤC
Thông tin cần biết
Hỗ trợ trực tuyến
Hoàng văn Long