Tiếng Việt |  English  |   |  Đăng Nhập  
DANH MỤC
sản phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên
Dùng cho heo thịt từ 30kg ~ xuất chuồng

Thức ăn hỗn hợp dạng viên
Dùng cho heo nái hậu bị, mang thai

Thức ăn hỗn hợp dạng viên
Dùng cho heo nái nuôi con, tiết sữa

Thức ăn đậm đặc dạng bột
Dùng cho heo thịt từ tập ăn ~ xuất chuồng

Thức ăn hỗn hợp dạng viên
Dùng cho vịt từ 1~21 ngày tuổi

thư viện ảnh
 
DH Dang bo
Đậu tương giảm do triển vọng kinh tế ảm đảm

Dưới đây là bảng dự báo của các nhà phân tích về sản lượng ngô và đậu tương Argentina và Brazil vụ 2011/12.

 Đơn vị tính: Triệu tấn

Argentina

Brazil

Ngô

Đậu tương

Ngô

Đậu tương

Dự báo trung bình

25,808

50,844

59,533

73,808

Cao nhất

27,500

52,000

60,700

75,000

Thấp nhất

22,000

49,000

58,000

72,000

Dự báo tháng 12 của USDA

29,000

52,000

61,000

75,000

2010/11 (USDA)

22,500

49,000

57,500

75,500

Nhà phân tích

ABN Amro

27,000

52,000

59,000

74,000

Citigroup

25,000

50,000

59,500

73,000

Cropcast Weather

24,500

49,820

na

na

Michael Cordonnier

25,000

52,000

60,000

73,000

Doane Advisory Services

na

51,000

na

74,000

Farm Futures

26,000

50,500

59,700

75,000

Jefferies Bache

27,000

51,000

60,000

74,000

Kropf Love Consulting

27,000

52,000

60,000

75,000

McKeany-Flavell

26,500

51,000

59,000

74,000

Northstar Commodity

26,000

50,000

60,000

74,000

Newedge USA LLC

22,000

49,000

58,500

72,000

North America Risk Mgmt,

25,000

50,500

58,000

73,000

PFG Best

27,500

51,000

60,700

74,500

U.S. Commodities

27,000

52,000

60,000

74,000

(T.H – Reuters)

Tin liên quan
Thư Viện ảnh
CHUYÊN MỤC
Thông tin cần biết
Hỗ trợ trực tuyến
Hoàng văn Long