Tiếng Việt |  English  |   |  Đăng Nhập  
DANH MỤC
sản phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên
Dùng cho heo thịt từ 30kg ~ xuất chuồng

Thức ăn hỗn hợp dạng viên
Dùng cho heo nái hậu bị, mang thai

Thức ăn hỗn hợp dạng viên
Dùng cho heo nái nuôi con, tiết sữa

Thức ăn đậm đặc dạng bột
Dùng cho heo thịt từ tập ăn ~ xuất chuồng

Thức ăn hỗn hợp dạng viên
Dùng cho vịt từ 1~21 ngày tuổi

thư viện ảnh
 
DH Dang bo
Thông tin về tình hình dịch cúm gia cầm, LMLM và tai xanh ngày 02/7/2013

 Tình hình dịch cúm gia cầm và lở mồm long móng

 1) Dịch Cúm gia cầm

Trong  ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh từ các địa phương.

Hiện nay, cả nước không còn tỉnh nào có dịch cúm gia cầm.

2) Dịch Lở mồm long móng (LMLM)

Phú Yên: Theo báo cáo ngày  01  tháng 7 năm 2013 của Chi cục Thú y tỉnh Phú Yên, dịch LMLM đã xảy ra tại 14 thôn của 7 xã là Xuân Quang 3, Xuân Quang 2, Đa Lộc, Xuân Long và Xuân Lãnh, Xuân Phước thuộc huyện Đồng Xuân và xã Hòa Mỹ Tây thuộc huyện Tây Hòa làm 232 con bò mắc bệnh. UBND tỉnh Phú Yên có Quyết định số 1042/QĐ-UBNDngày 21/6/2013 về việc công bố dịch LMLM gia súc tại xã Xuân Quang 3 và Xuân Lãnh thuộc huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Chi cục Thú y đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Hiện nay, cả nước còntỉnhPhúYêncócác ổ dịchLMLM chưa qua 21 ngày.

3) Dịch Tai xanh trên lợn

Trong  ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh từ các địa phương.

Hiện nay, cả nước còntỉnhĐắkLắkcócác ổ dịchtaixanhchưa qua 21 ngày.

Tin liên quan
Thư Viện ảnh
CHUYÊN MỤC
Thông tin cần biết
Hỗ trợ trực tuyến
Hoàng văn Long