Tiếng Việt |  English  |   |  Đăng Nhập  
DANH MỤC
sản phẩm

Thức ăn hỗn hợp dạng viên
Dùng cho heo thịt từ 30kg ~ xuất chuồng

Thức ăn hỗn hợp dạng viên
Dùng cho heo nái hậu bị, mang thai

Thức ăn hỗn hợp dạng viên
Dùng cho heo nái nuôi con, tiết sữa

Thức ăn đậm đặc dạng bột
Dùng cho heo thịt từ tập ăn ~ xuất chuồng

Thức ăn hỗn hợp dạng viên
Dùng cho vịt từ 1~21 ngày tuổi

thư viện ảnh
 
DH Dang bo
 
Quy trình kỹ thuật chăn nuôi bò thịt (27/07/2011)

1. Mục đích yêu cầu
- Phổ biến cho nông dân những kỹ thuật cơ bản về giống, chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh, để đạt hiệu quả kinh tế cao trong chăn nuôi bò thịt.
- Yêu cầu: Ngắn gọn, dễ nhớ, dễ làm theo quy trình.Kỹ thuật chăn nuôi bò thịt (27/07/2011)

I – CHỌN BÒ CÁI SINH SẢN LÀM GIỐNG.

Một con bò cái sinh sản tốt phải đạt các yêu cầu sau:
* Đẻ sớm và khoảng cách giữa hai lần đẻ ngắn.
- Đẻ sớm: Tức là bò cái đẻ lứa đầu trung bình ở khoảng từ 27 – 30 tháng tuổi (bò động dục lần đầu ở khoảng 18 đến 21 tháng tuổi.


Thư Viện ảnh
CHUYÊN MỤC
Thông tin cần biết
Hỗ trợ trực tuyến
Hoàng văn Long